ยินดีต้อนรับสู่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TFG ปรับปรุงล่าสุด: 24 มีนาคม 2560 16:35

ราคาล่าสุด7.00 thb
เปลี่ยนแปลง (%)+0.05 (0.72%)
ปริมาณ ('000)70,329,645
ช่วงราคาระหว่างวัน6.95 - 7.05

รายงานประจำปี 2558


ขนาดไฟล์ : 27.29 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ไตรมาส 4 ปี 2559 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4 ปี 2559 ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559 ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร


ลงทะเบียนสมัครติดตามข่่าวสารล่าสุดของบริษัท

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


คุณพอหทัย พงษ์ประเสริฐ

  • เลขที่ 1010 ชั้น 11 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 02 513 8989
  • investorrelations@tfg.co.th