สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2561 16:36
ราคาล่าสุด 3.68 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.12 (3.37%) ปริมาณ ('000) 16,463,184
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,474,800 ราคาเปิด 3.54 วันก่อนหน้า 3.56
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.54 - 3.76 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.54 - 7.00 ต่ำสุด 3.54
สูงสุด 3.76 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.68 / 4,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.74 / 233,800

Chart Type