สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กันยายน 2562 16:39
ราคาล่าสุด 3.82 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.53%) ปริมาณ ('000) 21,447,716
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,617,000 ราคาเปิด 3.78 วันก่อนหน้า 3.80
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.76 - 3.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 3.76
สูงสุด 3.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.82 / 305,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.84 / 325,900

Chart Type