สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 27 มีนาคม 2563 16:39
ราคาล่าสุด 2.96 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.04 (1.37%) ปริมาณ ('000) 34,934,104
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,555,800 ราคาเปิด 3.04 วันก่อนหน้า 2.92
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.94 - 3.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.45 ต่ำสุด 2.94
สูงสุด 3.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.96 / 7,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.98 / 20,000

Chart Type