สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 27 เมษายน 2560 16:36
ราคาล่าสุด 6.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 25,510,245
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,994,700 ราคาเปิด 6.35 วันก่อนหน้า 6.40
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.35 - 6.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.69 - 7.80 ต่ำสุด 6.35
สูงสุด 6.50 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.35 / 238,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.40 / 114,300

Chart Type