สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 มกราคม 2561 16:38
ราคาล่าสุด 5.60 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.88%) ปริมาณ ('000) 5,730,310
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,022,200 ราคาเปิด 5.60 วันก่อนหน้า 5.65
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.55 - 5.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.05 - 7.10 ต่ำสุด 5.55
สูงสุด 5.70 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.55 / 627,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.60 / 116,400

Chart Type