สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2560 16:39
ราคาล่าสุด 6.15 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.81%) ปริมาณ ('000) 11,798,745
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,912,200 ราคาเปิด 6.25 วันก่อนหน้า 6.20
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.10 - 6.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.86 - 7.80 ต่ำสุด 6.10
สูงสุด 6.25 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.15 / 32,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.20 / 192,500

Chart Type