สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2562 16:36
ราคาล่าสุด 4.38 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.24 (5.80%) ปริมาณ ('000) 75,364,420
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 17,575,000 ราคาเปิด 4.16 วันก่อนหน้า 4.14
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.16 - 4.38 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 4.16
สูงสุด 4.38 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.36 / 159,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.38 / 156,500

Chart Type