สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2562 10:17
ราคาล่าสุด 4.84 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.26%) ปริมาณ ('000) 11,673,442
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,399,200 ราคาเปิด 4.80 วันก่อนหน้า 4.78
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.80 - 4.92 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.00 ต่ำสุด 4.80
สูงสุด 4.92 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.82 / 156,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.84 / 67,200

Chart Type