สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 23 กันยายน 2563 16:38
ราคาล่าสุด 4.30 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.47%) ปริมาณ ('000) 47,859,908
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,167,600 ราคาเปิด 4.28 วันก่อนหน้า 4.28
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.22 - 4.38 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.65 ต่ำสุด 4.22
สูงสุด 4.38 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.30 / 274,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.32 / 6,300

Chart Type