สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2562 14:47
ราคาล่าสุด 3.18 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.04 (1.27%) ปริมาณ ('000) 3,165,642
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 997,100 ราคาเปิด 3.16 วันก่อนหน้า 3.14
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.14 - 3.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 4.78 ต่ำสุด 3.14
สูงสุด 3.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.18 / 111,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.20 / 239,200

Chart Type