สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 21 มกราคม 2562 16:35
ราคาล่าสุด 3.10 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.65%) ปริมาณ ('000) 1,794,708
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 575,600 ราคาเปิด 3.16 วันก่อนหน้า 3.08
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.10 - 3.16 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.00 - 5.75 ต่ำสุด 3.10
สูงสุด 3.16 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.10 / 186,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.12 / 30,000

Chart Type