สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 มกราคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด 4.82 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.02 (-0.41%) ปริมาณ ('000) 11,026,770
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,277,400 ราคาเปิด 4.88 วันก่อนหน้า 4.84
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.82 - 4.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 4.82
สูงสุด 4.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.82 / 467,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.84 / 295,100

Chart Type