สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 23 สิงหาคม 2560 12:29
ราคาล่าสุด 5.75 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 4,878,680
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 850,400 ราคาเปิด 5.75 วันก่อนหน้า 5.75
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.70 - 5.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.20 - 7.80 ต่ำสุด 5.70
สูงสุด 5.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.70 / 123,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.75 / 15,500

Chart Type