สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 ตุลาคม 2560 16:38
ราคาล่าสุด 5.80 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.15 (-2.52%) ปริมาณ ('000) 18,199,805
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,095,000 ราคาเปิด 5.95 วันก่อนหน้า 5.95
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.80 - 6.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.38 - 7.80 ต่ำสุด 5.80
สูงสุด 6.00 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.80 / 235,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.85 / 256,600

Chart Type