ยินดีต้อนรับสู่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TFG ปรับปรุงล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2567 16:35

ราคาล่าสุด3.94 thb
เปลี่ยนแปลง (%)- (-%)
ปริมาณ ('000)11,468,084
ช่วงราคาระหว่างวัน3.86 - 4.02

แบบ 56-1 One Report 2566


ขนาดไฟล์ : 5.50 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ไตรมาส 1 ปี 2567 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1 ปี 2567 ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2567 ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร


ลงทะเบียนสมัครติดตามข่่าวสารล่าสุดของบริษัท

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


คุณช่อมาศ เหลืองคำชาติ

  • เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 02 513 8989
  • investorrelations@tfg.co.th