สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 09 มีนาคม 2564 14:50
ราคาล่าสุด 5.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 22,739,805
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,230,500 ราคาเปิด 5.40 วันก่อนหน้า 5.40
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.30 - 5.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.85 ต่ำสุด 5.30
สูงสุด 5.45 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.35 / 306,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.40 / 2,447,300

Chart Type