สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 01 กรกฎาคม 2565 15:34
ราคาล่าสุด 6.45 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 49,386,335
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,785,001 ราคาเปิด 6.40 วันก่อนหน้า 6.45
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.20 - 6.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.68 - 6.75 ต่ำสุด 6.20
สูงสุด 6.50 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.40 / 143,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.45 / 239,200

Chart Type