สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 18 มิถุนายน 2564 16:50
ราคาล่าสุด 5.00 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.99%) ปริมาณ ('000) 26,722,621
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,332,400 ราคาเปิด 5.05 วันก่อนหน้า 5.05
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.98 - 5.05 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.90 - 5.85 ต่ำสุด 4.98
สูงสุด 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.00 / 282,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.05 / 1,157,200

Chart Type