สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 กันยายน 2564 16:35
ราคาล่าสุด 4.62 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (2.21%) ปริมาณ ('000) 53,935,458
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,676,400 ราคาเปิด 4.56 วันก่อนหน้า 4.52
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.50 - 4.68 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.90 - 5.85 ต่ำสุด 4.50
สูงสุด 4.68 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.62 / 17,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.64 / 296,100

Chart Type