สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 11 เมษายน 2567 16:39
ราคาล่าสุด 3.38 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 0
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเปิด - วันก่อนหน้า 3.38
ช่วงราคาระหว่างวัน - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.04 - 5.25 ต่ำสุด -
สูงสุด - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -

Chart Type