สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2563 12:29
ราคาล่าสุด 4.80 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 22,292,604
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,611,800 ราคาเปิด 4.82 วันก่อนหน้า 4.80
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.78 - 4.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.65 ต่ำสุด 4.78
สูงสุด 4.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.78 / 40,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.80 / 264,000

Chart Type