สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 01 มีนาคม 2567 16:35
ราคาล่าสุด 3.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.59%) ปริมาณ ('000) 4,118,214
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,208,601 ราคาเปิด 3.38 วันก่อนหน้า 3.38
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.38 - 3.44 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.04 - 5.60 ต่ำสุด 3.38
สูงสุด 3.44 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.40 / 70,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.42 / 10,400

Chart Type