วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
5 มิถุนายน 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567 เวลา 10.15 - 11.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
15 มีนาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
19 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ห้องสุขุมวิท 2 เลขที่ 4 สุขุมวิทซอย 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. งาน SET in the City 2017 ณ ชั้น 5 สยาม พารากอน ห้องประชุม 1
21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
7 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
15 ธันวาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11