ยินดีต้อนรับสู่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TFG ปรับปรุงล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2563 11:37

ราคาล่าสุด4.84 thb
เปลี่ยนแปลง (%)+0.04 (0.83%)
ปริมาณ ('000)15,059,394
ช่วงราคาระหว่างวัน4.82 - 4.88

รายงานประจำปี 2562


ขนาดไฟล์ : 4.51 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

ไตรมาส 3 ปี 2563 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3 ปี 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร


ลงทะเบียนสมัครติดตามข่่าวสารล่าสุดของบริษัท

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


คุณช่อมาศ เหลืองคำชาติ

  • เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 02 513 8989
  • investorrelations@tfg.co.th